<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > SPOLE?NOSTI > MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

     Spole?nost se zamě?uje na vyrobu komponent pro golfová vozidla, nákladní automobily, manipula?ní techniku, spot?ební techniku, polygraficky a textilní pr?mysl, d?evoobráběcí ?i obráběcí stroje, hydraulické a filtra?ní systémy. Specialitou je produkce profesionálního pneumaticko-hydraulického nytovacího ná?adí Avdel (Infastech). Spole?nost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. navazuje na více ne? osmdesátiletou tradici soběslavské strojírenské vyroby a?vznikla slou?ením firmy UNI CZ s ADACO Jind?ich?v Hradec.

     Divize MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
     Divize Montá?e
     Divize Obrábění

     Certifikace

     Spole?nost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. je certifikována dle ?SN EN ISO 9001:2015 a ?SN IATF 16949:2016.

     Ke sta?ení

     Politika jakosti a ochrany ?ivotního prost?edí 2019 – 2021 MJS
     Certifikát EN ISO 9001:2015
     Certifikát EN ISO 9001:2015 P?íloha
     Certifikát IATF 16949:2016
     Certifikát IATF 16949:2016 NH

     ZíSKANá OCENěNí

     E.ON ENERGY GLOBE AWARD ?R 2011

     1. místo v soutě?i E.ON Energy Globe Award ?R, zamě?ené na energeticky úsporné projekty. Spole?nost vyhrála v kategorii ?Vzduch“ s plni?kou na?stla?eny zemní plyn (CNG) pro malé i vět?í spot?ebitele.

     Subdodavatel roku 2003

     Spole?nost získala od Agentury pro?podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdru?ení pro zahrani?ní investice (AFI) a partner? projektu Partnerství pro?podporu p?ímych zahrani?ních investic v ?R ocenění Subdodavatel roku 2003 v kategorii ?Nejlep?í spole?nost z twinningového Programu rozvoje ?eskych dodavatel? – 2. místo (d?íve ADACO a.s.)“.

     Subdodavatel roku 2001

     Spole?nost získala od Agentury pro?podporu podnikání a investic CzechInvest, Sdru?ení pro zahrani?ní investice (AFI) a partner? projektu Partnerství pro?podporu p?ímych zahrani?ních investic v ?R ocenění Subdodavatel roku 2001 v kategorii ?Uzav?ené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 1. místo (d?íve UNI CZ a.s.)“ a dále ocenění Subdodavatel roku 2001 v kategorii ?Uzav?ené kontrakty za asistence agentury CzechInvest – 2. místo (d?íve ADACO a.s.)“.     手机真钱棋牌