<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > SPOLE?NOSTI > MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

     Spole?nost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. se dělí na dvě divize, zamě?ené na?vyrobu odlitk? pro strojírensky, automobilovy, stavební pr?mysl, obráběcí a?zemědělské stroje. Spole?nost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. pat?í do skupiny ?ty? strojírenskych a?slévárenskych spole?ností holdingu MOTOR JIKOV GROUP. Její historické ko?eny sahají a? do roku 1899, kdy byly na jihu ?ech polo?eny základy ?eské stroja?ské ?koly a metalurgie.

     )

     Certifikace

     Divize Slévárna litiny

     Norma managementu kvality – po?adavky ?SN EN ISO 9001
     Systém managementu jakosti – zvlá?tní po?adavky?v automobilovém pr?myslu ?SN IATF 16949

     Ke sta?ení

     Politika jakosti a ochrany ?ivotního prost?edí 2018 – 2019 MJSL Divize Slévárna litiny
     Certifikát IATF 16949:2016
     Certifikát EN ISO 9001:2015

     Divize Tlaková slévárna

     Norma managementu kvality – po?adavky ?SN EN ISO 9001
     Systém managementu jakosti – zvlá?tní po?adavky?v automobilovém pr?myslu ?SN IATF 16949
     Systém environmentálního managementu ?SN EN ISO 14001

     Ke sta?ení

     Politika jakosti a ochrany ?ivotního prost?edí 2018 – 2019 MJS Divize Tlaková slévárna
     Certifikát EN ISO 14001:2015
     Certifikát EN ISO 9001:2015
     Certifikát IATF 16949:2016

     ZíSKANá OCENěNí

     Subdodavatel roku 2007

     Spole?nost MOTOR JIKOV Slévárna – divize Tlaková slévárna získala?ocenění Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Subdodavatel?roku 2007 v kategorii Kontrakt roku. Hlavním mě?ítkem byla vy?e?kontrakt? uzav?enych za p?ispění agentury CzechInvest.     手机真钱棋牌