<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > SPOLE?ENSKá ODPOVěDNOST

     MOTOR JIKOV GROUP se dlouhodobě profiluje jako spole?ensky odpovědná?firma. Dárcovství a podpora aktivního ?ivota je nedílnou sou?ástí tradi?ní?firemní kultury. S potě?ěním jsme podpo?ili tyto instituce a projekty:

     SOCIáLNí OBLAST

      
     Aeroklub Soběslav
     Arcus – ?ivot, sdru?ení onkologickych pacient?
     Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním posti?ením
     Budějovicky sportovní klub nesly?ících
     Dětská psychiatrická nemocnice Opa?any
     Petr Kotoun, motor zna?ky Jikov do invalidního vozíku
     Sbor dobrovolnych hasi?? Nové Hrady
     Seniorsky klub Písek
     Světlu?ka, centrum pro osoby se zdravotním posti?ením Světlu?ka

     ?KOLSTVí

      
     Vysoké u?ení technické v Brně
     Západo?eská univerzita v Plzni
     Jiho?eská univerzita v ?eskych Budějovicích
     Vysoká ?kola technická a ekonomická v ?eskych Budějovicích
     VO?, SP? automobilní a technická ?eské Budějovice
     VO?, S?, COP Sezimovo ústí
     VO?, SP? a SO? ?emesel a slu?eb Strakonice
     SP? strojní a elektrotechnická ?eské Budějovice
     SP? strojní a stavební Tábor
     SO? a SOU Jind?ich?v Hradec
     Základní ?kola Soběslav, t?. Dr. Edvarda Bene?e
     Základní ?kola Soběslav, Komenského ul.
     Základní ?kola Nové Hrady
     Mate?ská ?kola Duha Soběslav
     Mate?ská ?kola Soběslav, Nerudova
     Mate?ská ?kola Nové Hrady

     ETICKY KODEX

     Eticky kodex zaměstnance spole?ností MOTOR JIKOV GROUP ke sta?ení zde

     KULTURA

      
     Asociace trumpetist? ?R
     Ji?í Lessler, vytvarník, vystava a publikace u p?íle?itosti nedo?itych 70. narozenin
     Mezinárodní hudební festival ?esky Krumlov
     Mezinárodní dudácky festival BAGPIPE Strakonice
     Mistrovství ji?ních ?ech Sezimovo ústí
     Novohradská ?í?e
     Schwarzenberské lovecké bratrstvo, vydání knihy
     Zimní T?eboňská nocturna

     novohradska_cise Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním posti?ením Aeroklub Soběslav Den dětí Seniorsky klub Písek


     手机真钱棋牌