<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > REPORT > Firmy holdingu v omezeném re?imu opět vyrábí
     Firmy holdingu v omezeném re?imu opět vyrábí

     Strojírensky holding MOTOR JIKOV ukon?il dvoutydenní odstávku zap?í?iněnou dopady koronaviru a od 20. dubna za?al znovu vyrábět. Produkce zatím pojede zhruba na 50 procent, zbytek zaměstnanc? bude stále doma za 70 procent platu, firma vyu?ívá kurzarbeit. Zisk za první pololetí klesne firmě proti plánu zhruba o 30 milion? K?. Hlavní odběratel holdingu, Scania, obnovil vyrobu 20. dubna, ale jen na 20 procent.

     Holding v b?eznu propustil 60 agenturních pracovník? a dal?ích 20 zaměstnanc?, kte?í byli ve zku?ební době. Dosud měl 800 kmenovych zaměstnanc? a asi 90 agenturních. Dal?í propou?tění firma zatím neplánuje. P?es 60 procent jejího obratu tvo?í zakázky pro automobilovy pr?mysl.

     „Na?e rozhodnutí je, ?e od pondělí pojedou v?echny provozy, ale v padesátiprocentním re?imu. Zbytek lidí bude vyu?ívat kurzarbeit. Na květen plánujeme vyrobu do 70 procent, ale jsou to v?echno odhady. Firmy teprve te? za?aly víc poni?ovat – kdy? ?ly do odstávek, jejich objednávky se moc nezměnily, chtěly se p?edzásobit,“ ?ekl Dvo?ák. Poptávka od zákazník? za?ala klesat koncem dubna, méně je i zakázek na květen.

     MOTOR JIKOV GROUP měl v roce 2018 tr?by 1,8 miliardy K? a zisk EBITDA (zisk p?ed zapo?tením úrok?, daní a odpis?) 88 milion?. Největ?ím zákazníkem je ?védsky vyrobce nákladních aut, autobus? ?i lodních motor? Scania. P?es 80 procent produkce mí?í na vyvoz, nejvíce do ?védska a USA.     手机真钱棋牌