<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     Firmy holdingu v omezeném re?imu opět vyrábí

     Firmy holdingu v omezeném re?imu opět vyrábí

     Strojírensky holding MOTOR JIKOV ukon?il dvoutydenní odstávku zap?í?iněnou dopady koronaviru a od 20. dubna za?al znovu vyrábět. Produkce zatím pojede zhruba na 50 procent, Cely p?íspěvek


     Vá?ené kolegyně, vá?ení kolegové, zaměstnanci, p?átelé,

     Vá?ené kolegyně, vá?ení kolegové, zaměstnanci, p?átelé,

     více ne? kdy d?ív se zabyváme tím, jak bude vypadat firma a její vyroba za dal?ích deset let. Cely automobilovy pr?mysl stojí p?ed historicky mo?ná největ?í změnou. Cely p?íspěvek


     TVC MJF a linka umo?ní zkrácení vyroby a bezobslu?nou práci v noci a o víkendech

     TVC MJF a linka umo?ní zkrácení vyroby a bezobslu?nou práci v noci a o víkendech

     Usnadnění práce, rychlej?í a komplexní vyrobu s eliminací mo?nych chyb v pr?běhu komplexní vyroby, to si slibují v MOTORU JIKOV Fostron a.s., divizi Formy, od nové autonomní robotizované vyrobní linky na tvarové ?ásti forem. Cely p?íspěvek


     Filtra?ní za?ízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí

     Filtra?ní za?ízení pro odsávání a filtraci spalin z tavících pecí

     MOTOR JIKOV GROUP si zakládá na tom, ?e je spole?ensky odpovědnou firmou. Mezi jeden z pilí?? spole?enské odpovědnosti pat?í ekologie a ?etrné chování k ?ivotnímu prost?edí. Cely p?íspěvek


     Hysterická podpora e-mobility je pro pr?mysl zni?ující

     Hysterická podpora e-mobility je pro pr?mysl zni?ující

     Druhy nejvy??í p?edstavitel státu, p?edseda Senátu Parlamentu ?eské republiky, senátor za ODS Jaroslav Kubera nav?tívil MOTOR JIKOV GROUP. Cely p?íspěvek


     Firma lidem mzdy zvy?uje od za?átku roku bez ohledu na odbory

     Firma lidem mzdy zvy?uje od za?átku roku bez ohledu na odbory

     Kolektivní vyjednávání se poda?ilo uzav?ít na konci ?ervna, kdy zástupce odborové organizace kyvl na návrh vedení firem MOTORU JIKOV GROUP. Cely p?íspěvek
     手机真钱棋牌