<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > ORGANIZA?Ní STRUKTURA A VYROBKOVé PORTFOLIO

     MOTOR JIKOV Group a.s.

     Je mate?skou spole?ností skupiny podnik?. P?edmětem podnikání je p?edev?ím poskytování slu?eb dce?inym spole?nostem podnikatelského, finan?ního, organiza?ního, ekonomického, marketingového, investi?ního a personálního charakteru.

     MOTOR JIKOV
     Strojírenská a.s.
     MOTOR JIKOV
     Slévárna a.s.
     MOTOR JIKOV
     Fostron a.s.
     MOTOR JIKOV
     GREEN a.s.

     DIVIZE MONTá?E
     nytovací nástroje, pedálové sestavy, sestavy závěs? kol a dal?í komponenty pro golfové vozíky, plnící stanice a za?ízení na stla?eny? zemní plyn (CNG)

     Divize OBRáBěNí
     obráběním odlitk? slitin hliníku, litinovych odlitk?, ale i jinych polotovar? a materiál?

     Divize SLéVáRNA LITINY
     odlitky z tvárné a ?edé litiny

     Divize TLAKOVá SLéVáRNA
     tlakové odlitky ze slitin hliníku, nízkotlaké odlitky ze slitin hliníku, tlakové odlitky ze slitin zinku

     Divize FORMY
     formy, ost?ihovací nástroje

     Divize JEDNOú?ELOVé STROJE
     montá?ní linky, obráběcí linky a stroje, zku?ební za?ízení, upínací a mě?ící p?ípravky

     Obchodní spole?nost
     velkoobchodní distribuce sortimentu zahradní techniky zna?ek Briggs&Stratton, SNAPPER, MURRAY, SIMPLICITY, ECHO, FISKARS, WORLD, AGAMA a vlastních vyrobk?, v?etně exportních aktivit     手机真钱棋牌