<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > MOTOR JIKOV GROUP > HISTORICKé MILNíKY

     ?asová osa

      

     JULIUS ?KRLANDT a spol.
     Zalo?en základ strojírenské a slévárenské vyroby.
     UNION akc. strojírna a slévárna ?eské Budějovice
     Vyroba vodních turbín, montá?e a opravy motor?.
     MOTOR UNION, národní podnik
     Vyroba komponent pro automobilovy pr?mysl.
     Vyroba dvoudobych a ?ty?dobych motor?.
     MOTOR, národní podnik
     Zamě?ení vyroby na automobilovy pr?mysl pod ochrannou známkou ?JIKOV“ – palivové a vzduchotlakové soustavy.
     Zahájení vyroby prvk? palivové soustavy a karburátor? pro vozy ?koda 105, ?koda 120 a následně ?koda Favorit.
     Zahájení vyroby vysokotlakych kompresor?.
     MOTOR JIKOV, státní podnik
     Zalo?ení zájmového sdru?ení automobilového pr?myslu AutoSAP.
     MOTOR JIKOV, akciová spole?nost
     Zalo?ení spole?ného podniku s firmou Robert Bosch.
     Za?lenění spole?nosti MOTOR JIKOV a.s. do strojírenské skupiny M.I.C.B., a.s.
     Produkce zna?ky MOTOR JIKOV získává mezinárodní certifikaci.
     Zahájení vyroby komponent do airbag? pro firmu TRW Aschau.
     P?evzetí podniku Lada Soběslav.
     Zahájení licen?ní vyroby dvoudobych motor? Fichtel & Sachs.
     Vznik spole?nosti Fostron a.s. slou?ením nástrojárny MOTOR JIKOV a.s. a Lada JH.
     Zalo?ení dce?inych akciovych spole?ností.
     Zahájení vyroby slévárenskych produkt? pro firmu Brose.
     Zalo?ení spole?ného podniku s firmou Tecumseh Products Company.
     Zahájení vyroby tlakovych forem pro firmy MAGNA.
     Zahájení vyroby nytovacích pistolí pro firmu Textron Fastening Systems (Infastech).
     Zahájení vyroby ?isticích stroj? pro firmu TENNANT.
     Roz?í?ení vyroby díl? a dal?ích komponent pro hlavní odběratele – TELEFLEX, AUTOMOTIVE, TEXTRON E-Z-GO a ELECTROLUX.
     Zahájení vyroby a obrábění odlitk? z Al slitiny pro Briggs & Stratton.
     Zahájení vyroby pro spole?nost SCANIA AB.
     Vyroba první domácí ?erpací stanice CNG v ?R a uvedení na trh.
     Spu?tění projektu Jezdíme na zelenou energii.
     Zalo?ení asociace NGVA.
     Rozvoj vyroby ?erpacích stanic CNG pro firmy a domácnosti.
     Získání presti?ního 1. místa v soutě?i E.ON Energy Globe Award v kategorii Vzduch za plnicí za?ízení na stla?eny zemní plyn (CNG).
     Zakoupení licího stroje KURTZ AL a zahájení nízkotlakého lití.
     2012
     Vznik obchodní spole?nosti MOTOR JIKOV GREEN a.s.


     手机真钱棋牌