<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > KARIéRA > VYCVIKOVé ST?EDISKO

     Spole?nost MOTOR JIKOV Group a.s. v??eskych Budějovicích disponuje vycvikovym st?ediskem pro praktickou vyuku odbornych p?edmět?. Klasické stroje i moderní obráběcí centra na plo?e 130 m2 nabízejí student?m a u?ň?m technicky zamě?enych ?kol prostor pro programování, obrábění, brou?ení a dal?í pracovní operace.

     Vycvikové st?edisko MOTOR JIKOV Group a.s. ?eské Budějovice

     Tradice vycviku nové generace pro strojírenské a slévárenské obory za?ala ve firmách holdingu MOTOR JIKOV GROUP v?roce 2007, jako reakce na vzr?stající po?adavky firem jak co do po?tu absolvent? technicky zamě?enych ?kol, tak jejich odbornych dovedností. V?sou?asné době má firma k?dispozici vycvikové st?edisko v??eskych Budějovicích a vycvikové a ?kolicí st?edisko v?Soběslavi.

     Kapacita ?eskobudějovického st?ediska, které je vybaveno obráběcím centrem, CNC soustruhem, klasickym soustruhem, frézkou, bruskou na plocho a t?emi ponky, je osm chlapc?/dívek. Kromě nich ale získávají mladí lidé odborné dovednosti a zku?enosti s?pracovním procesem na montá?i seka?ek v divizi Mechanizace, v?úseku údr?by Tlakové slévárny, v modelárně ve?Slévárně litiny nebo v?divizích Formy a Jednoú?elové stroje.     手机真钱棋牌