<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu
     MOTOR JIKOV GROUP > KARIéRA > BENEFITY A Pé?E O ZAMěSTNANCE

     MOTOR JIKOV GROUP nabízí zaměstnanc?m celou ?adu zajímavych benefit?, které jsou zamě?eny jak na pracovní ?ivot, tak na volno?asové aktivity.

     Z propracovaného systému benefit? a vyhod uvádíme

     • Práce na moderních strojích a za?ízeních
     • Práce se ?pi?kovymi vypo?etními systémy
     • Dobré platové podmínky v?etně p?íplatk? a mimo?ádnych odměn
     • Mo?nost vy??ích p?íplatk?, ne? stanoví zákon
     • Dal?í p?íplatky vyplyvající z kolektivní smlouvy
     • Odměny za plnění danych ukazatel? podnikatelského plánu
     • 5 tydn? dovolené
     • Odměny pro bezp?íspěvkové dárce krve
     • Podpora sportovní aktivity zaměstnaneckych kolektiv?
     • Benefitní poukázky na podporu volno?asovych aktivit a pé?e o zdraví
     • Odměny za pracovní věrnost firmě
     • P?íspěvek na penzijní p?ipoji?tění
     • Sociální vypomoc v mimo?ádnych ?ivotních situacích
     • Více vyhod v pracovních volnech nad rámec stanoveny zákonem
     • Bezúro?né p?j?ky na bytové ú?ely
     • Mo?nost dal?ího vzdělávání a zvy?ování kvalifikace
     • Rozvojovy program pro kariérní r?st
     • Mo?nost ubytování na ubytovně
     • P?íspěvek na závodní stravování
     • 7,5hodinová pracovní doba

     Benefity a pé?e o zaměstnance     手机真钱棋牌