<ruby id="3sgx2"></ruby>

    <dd id="3sgx2"><pre id="3sgx2"></pre></dd><dd id="3sgx2"></dd>

     P?ejít k hlavnímu obsahu webu

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP disponuje vysokym inova?ním potenciálem, schopnym vy?e?it i velmi náro?né technické po?adavky.

     Robotizované montá?ní linky

     Spole?nost vyvíjí a vyrábí sofistikovaná za?ízení a montá?ní linky podle pot?eb zákazník? s optimalizací pro vysokou produktivitu vyrobních proces?.

     ?erpací stanice MOTOR JIKOV

     Skupina MOTOR JIKOV GROUP vyvinula a sou?asně jako jediny ?esky vyrobce dodává ?erpací stanice na stla?eny zemní plyn (CNG), ur?ené pro jednotlivce a firmy s vozidly s alternativním pohonem. Projekt vyznamně ?et?í vydaje za pohonné hmoty a p?ispívá k ochraně ?ivotního prost?edí. Za?ízení splňuje vysoké standardy bezpe?nosti i náro?né ekologické a emisní limity.

     TVC – technologické vyvojové centrum

     Novy projekt vyvoje technologickych postup? a koncepcí robotizovanych pracovi?? pro vyrobu vysokotlakych Al odlitk? v bezobslu?ném provozu s minimálními vyrobními ?asy. Cílem TVC je trvalé zvy?ení inova?ního cyklu produktu, a to zejména kvality a její stálosti, zvy?ení mechanickych vlastností a pevnosti odlitku, vyvoj tenkostěnnych strukturálních odlitk? s vyraznou úsporou hmotnosti, vyvoj odlitk? z novych Al slitin a zcela novych slévárenskych produkt? s vysokou efektivitou vyrobního procesu, a? 80 % podle OEE (Overall Equipment Effectiveness).     手机真钱棋牌